താളിന് അനുജോജ്യമായ മലയാളം പേര് ഇല്ലേ? --അഖിലൻ‎ 13:02, 20 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

വണ്ടുകൾ മതി എന്ന് കരുതുന്നു മലയാളം പേര് - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:17, 20 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

user:irvin_calicut വണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള തലക്കെട്ടുമാറ്റത്തിനു അനുകൂലം float--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:27, 6 ജൂലൈ 2015 (UTC)

user:irvin_calicut വണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള തലക്കെട്ടുമാറ്റത്തിനു അനുകൂലം float--Johnson aj (സംവാദം) 12:59, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)

Yes check.svg--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 12:21, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:വണ്ട്&oldid=2194769" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"വണ്ട്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.