തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

@Sreeeraaj: ഈ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് വിക്കിക്ക് പുറമേ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഒരു തെളിവ് ഇടുമോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം തലക്കെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിൽ ഹോം പേജ് എന്ന് ആക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം. താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളും നീക്കുക. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:30, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)


സംവാദം ചില താളുകളിലെ തലക്കെട്ടുകളിലെ തെറ്റ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. അവ മാറ്റാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഹോം പേജ് പോലുളള വാക്കുകൾ വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രാരംഭപേജ് എന്നു തന്നെ പരാമർശിച്ചു കാണുന്നു.--Sreeeraaj (സംവാദം) 05:57, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:പ്രാരംഭ_താൾ&oldid=3401877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"പ്രാരംഭ താൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.