നാഗദന്തിയാണോ? --Vssun (സുനിൽ) 15:54, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)Reply

തിരച്ചിലുകളിൽ ദന്തി ധാരാളം കാണുന്നതുകൊണ്ട് നാഗദന്തിയാക്കുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 12:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply

നാഗദന്തി തന്നെയാണു് ശരിയെന്നു തോന്നുന്നു http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Red%20Physic%20Nut.htmlSatheesan.vn 19:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി

തിരുത്തുക

ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി Baliospermum ആണോ?--RameshngTalk to me 18:13, 7 നവംബർ 2010 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:നാഗദന്തി&oldid=840351" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"നാഗദന്തി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.