സംവാദം:കള്ളനും പോലീസും

Latest comment: 13 വർഷം മുമ്പ് by Yousefmadari

തപ്പ് ഇട്ട് തോറ്റ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?--BlueMango ☪ 07:39, 10 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന കളിയല്ലേ?--Yousefmadari 08:34, 10 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:കള്ളനും_പോലീസും&oldid=650663" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"കള്ളനും പോലീസും" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.