ശ്വേതാംബരർ ജൈനമതത്തിന്റെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ദിഗംബരർ ആണ് മറ്റേ വിഭാഗം. ശ്വേതാംബരവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൈനസന്ന്യാസികൾ വെള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുന്നു. (ശ്വേത: വെള്ള; അംബരം: വസ്ത്രം) ദിഗംബരർ ഇതിനു വിപരീതമായി ആകാശവസ്ത്രം (വസ്ത്രധാരണമില്ലാതെ) ധരിക്കുന്നു. ശ്വേതാംബരർ സന്ന്യാസിമാർ നഗ്നരായിരിക്കണമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ജൈനമതം

ജൈനമതം എന്ന വിഷയസംബന്ധിയായ പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
പ്രാർത്ഥനകളും ചര്യകളും
അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ
പ്രധാന വ്യക്തികൾ
ജൈനമതം പ്രദേശമനുസരിച്ച്
ഘടകങ്ങൾ
ആദ്യകാല ജൈന വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവ

ജൈനമതം കവാടം
 കാ • സം • തി

സ്ത്രീകളും മോക്ഷത്തിനർഹരാണെന്നു ശ്വേതാംബരർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്വേതാംബരർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, പത്തൊമ്പതാമത്തെ തീർഥങ്കരനായ മല്ലീനാഥ ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നാണ്.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

ശ്വേതാംബരർ, ആചാര്യ സ്ഥൂലഭദ്രന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസുക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. കൽപ്പസൂത്ര ആണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

തരം തിരുത്തുക

ശ്വേതാംബരവിഭാഗം പല പാന്തുകൾ ആയി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണൂ തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  • Mary Pat Fisher, Living Religions (5th Edition) (2003), p. 130
  • Dundas, Paul (2002) [1992], The Jains (Second ed.), Routledge, ISBN 0-415-26605-X
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്വേതാംബരർ&oldid=4024154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്