വർഗ്ഗം:റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ

പ്രധാന ലേഖനം: കത്തോലിക്ക സഭ

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 15 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 15 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.