ജൂൺ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ജൂൺ 11-ന് അന്തരിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: ജൂൺ 11-ന് ജനിച്ചവർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ജൂൺ_11-ന്_മരിച്ചവർ&oldid=1436834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്