ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ആറാമത്തെ മാസമാണ് ജൂൺ.

ജൂൺ മാസത്തിനും ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗമാണിത്.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 3 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"ജൂൺ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 4 താളുകളുള്ളതിൽ 4 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ജൂൺ&oldid=2778004" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്