വെളുത്തേരി കേശവൻ വൈദ്യർ

മലയാളകവിയും ആയുർവേദ വൈദ്യരുമായിരുന്നു വെളുത്തേരി കേശവൻ വൈദ്യർ. ഇദ്ദേഹം 1839ൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാട്ട് ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം വൈദ്യനായി നിയമിതനാവുകയും കുവലയാനന്ദ തർജമയുടെ പേരിൽ രാജാവിന്റെ കൈയിൽനിന്നും വീരശൃംഖല നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.[1] ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പലഭാഗളിലുമുള്ള ആയുർവേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലവർഷം 1053-ൽ, ശ്രീനാരായണഗുരു സംസ്കൃതം പഠിക്കാനായി, കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പുതുപ്പള്ളി കുമ്മംപള്ളിൽ രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ അടുക്കലേക്കു പോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പെരുനെല്ലി കൃഷ്ണൻവൈദ്യർ, വെളുത്തേരി കേശവൻ വൈദ്യർ തുടങ്ങിയവർ സഹാധ്യായികളായിരുന്നു എന്ന് കുമാരനാശാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.[2] 1887ൽ സരസകവി മൂലൂർ എഴുതിയ 'കവിരാമായണം' എന്ന കൃതിയിൽ വെളുത്തേരിയെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.(35-ാം ശ്ലോകം).[3] 1896ൽ ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

കൃതികൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ചെങ്ങാരപ്പള്ളി നാരായണൻ പോറ്റി (1987). മലയാളസാഹിത്യസർവ്വവസ്വം. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി.
  2. എൻ കുമാരനാശാൻ (കൊ.വ 1090). ശ്രീനാരായണഗുരു, അധ്യായം 2. വിവേകോദയം. {{cite book}}: Check date values in: |date= (help); External link in |title= (help)
  3. സാഹിത്യനിപുണൻ ടി.എം.ചുമ്മാർ (1980). കവി രാമായണ യുദ്ധം. നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ.