വിലങ്ങാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 22.63 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് വിലങ്ങാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1] , [2] , [3].കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിൽ തൂണേരി ബ്ളോക്കിൽ വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിലങ്ങാടിൽ ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഒരു തടയണയും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിലങ്ങാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംവിലങ്ങാട് ,വാണിമേൽ ,കോഴിക്കോട് ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ Flag of India.svg
നിർദ്ദേശാങ്കം11°46′8.5296″N 75°45′52″E / 11.769036000°N 75.76444°E / 11.769036000; 75.76444
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2012
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP)
Installed capacity7.5 MW (3 x 2.5 Megawatt - Francis -type)
Website
Kerala State Electricity Board ,
പ്രതിവർഷം 22.63 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളുംതിരുത്തുക

1) വിലങ്ങാട് പവർ ഹൗസ്

1) വിലങ്ങാട് തടയണ


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനംതിരുത്തുക

വിലങ്ങാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിലങ്ങാട് മഞ്ഞക്കുന്നിൽ മയ്യഴിപുഴയിൽ ഒരു ചെറിയ തടയണ നിർമിച്ചു.വെള്ളം കനാൽ വഴി പവർ ഹൗസിനു മുകൾ ഭാഗത്തു എത്തിച്ചു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം പവർ ഹൗസിലേക്ക് എത്തിച്ചു 2.5 മെഗാവാട്ടിന്റെ 3 ടർബൈനുകൾ (Francis -type) ഉപയോഗിച്ച് 7.5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 22.63 MU ആണ്. 2014 സെപ്റ്റംബർ 1 ന് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.


യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 2.5 MW 01.09.2014
യൂണിറ്റ് 2 2.5 MW 01.09.2014
യൂണിറ്റ് 3 2.5 MW 01.09.2014

കൂടുതൽ കാണുകതിരുത്തുക


അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "VILANGAD SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT-". www.kseb.in.
  2. "Vilangad Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "VILANGAD SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.cdm.unfccc.int.