വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/അപേക്ഷകൾ/വിക്കിപീഡിയ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഞാൻ പഠിച്ചത്

Submission no
O3
അവതരണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്
വിക്കിപീഡിയ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഞാൻ പഠിച്ചത് - അനുഭവവവിരണം
അവതരണ രീതി (ശിബിരം, പ്രബന്ധം, ചർച്ച, മുതലായവ)
പ്രബന്ധം, തത്സമയ അവതരണം
അവതാരകന്റെ പേര്
പി. സിദ്ധാർത്ഥൻ
ഇമെയിൽ വിലാസം
ഇ മെയിൽ അയയ്ക്കുക
ഉപയോക്തൃനാമം
ഉ:sidharthan
അവതാരകൻ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന്? (കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും മറ്റും)
കോഴിക്കോട്
ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ, സംഘടനകളോ, സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ബന്ധമൂണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ഇല്ല
അവതാരകന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്
ഇല്ല
അവതരണത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം (ദയവായി മുന്നൂറു വാക്കുകളിൽ കവിയാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ചുരുക്കി വിവരിക്കുക)
ഒരു നവാഗതൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുമ്പോഴുണ്ടാകാവുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, അതിനെ വിക്കീപിഡിയ പതംവരുത്തി എല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമാക്കുന്ന രീതി, ഇതിനായി വിക്കിപ്രവർത്തകർ നവാഗതന് ഉപദേശങ്ങൾ, സഹായ സഹകരണങ്ങൾ, ഒരു നവാഗതന് വിക്കിപീഡിയയിൽ എവിടെ ജോലി ചെയ്തുതുടങ്ങാം, അതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങൾ, മികച്ച പ്രവർത്തകരെ വിക്കിസമൂഹം ആദരിക്കുന്ന രീതി, വിവിധ ഉപയോക്തൃസംവിധാനങ്ങൾ, വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടായേക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അനുഭവപശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.
ട്രാക്ക് - ( സമൂഹം - Community, ടെക്നോളജി - Technology, അറിവ് - Knowledge, പ്രചാരണം - Outreach )
അറിവ്, പ്രചാരണം


അവതരണത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം (25 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ; എത്ര സമയം?)
25 മിനിറ്റ്
സ്ലൈഡുകൾ (optional)
വിക്കിപേജുകളുടെ തത്സമയ അവതരണം
പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ (സമയത്തിന്റേയോ, ദൈർഘ്യത്തിന്റേയോ മുതലായവ, ഉദാ - സമയം കൂടുതൽ വേണം, )
ഇന്റർനെറ്റ്


ഈ അവതരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ തിരുത്തുക

ഈ അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ താങ്കളുടെ പേരു് നൽകുക. അവതരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങ ൾതെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് ഇത് സഹായകരമാകും. നാലു ടിൽഡെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേരു സൂചിപ്പിക്കുക (~~~~).

  1. അഡ്വ. ടി.കെ സുജിത്
  2. കണ്ണൻ