ഹംപി

ഉത്തരകർണാടകത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഹംപി. വിജയനഗരത്തിന്റെ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഹംപി വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. യുനെസ്കോയുടെ ലോകപൈതൃകകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹംപിയിൽ പുരാതനനഗരത്തിലെ നിരവധി ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുണ്ട്. ഹംപിയിലെ അച്യുത് റായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടമാണ് ചിത്രത്തിൽ.

ഛായാഗ്രഹണം: ജദൻ ജലീൽ