കൗരവരാജാവ് സുയോധനൻ്റെയും രാജ്ഞി ഭാനുമതിയുടെയും ( കലിംഗ രാജകുമാരി ) പുത്രി. യുവരാജാവ് ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരി. സ്വയംവരത്തിൽ കൃഷ്ണന് ജാംബവതിയിൽ ജനിച്ച സാംബനാൽ അപഹരിക്കപെട്ടു. ഇരുവരുടെയും പുത്രനാണ് ഉഷ്‌നീകൻ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലക്ഷ്മണ&oldid=3997442" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്