മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലാണ് 84.07 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മേലടി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. തുറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. കീഴരിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. പയ്യോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. മേപ്പയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് കൊയിലാണ്ടി
വിസ്തീര്ണ്ണം 84.07 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 116,216
പുരുഷന്മാർ 56,574
സ്ത്രീകൾ 59,642
ജനസാന്ദ്രത 1382
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1054
സാക്ഷരത 90.23%

വിലാസംതിരുത്തുക

മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മേലടി - 673552
ഫോൺ‍ : 0496 2602031
ഇമെയിൽ : bdomelady@rediffmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക