മുട്ടം (വിവക്ഷകൾ)

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

മുട്ടം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുട്ടം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1577580" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്