മീഡിയവിക്കി സംവാദം:Licenses

Active discussions

EnWikiPics എന്നത് EnPic കൊണ്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. EnWikiPics പരാമീറ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്ക് കൃത്യമായി ലിങ്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ EnPic ന്റെ കാര്യത്തിൽ പരാമീറ്റർ ഓപ്ഷണലാ‍ണ് മാത്രമല്ല അത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വയം ലിങ്ക് ചെയ്തോളും - ടക്സ്‌ എന്ന പെന്‌ഗ്വിൻ 15:40, 3 ജനുവരി 2007 (UTC)

അസാധുവായ അനുമതിപത്രങ്ങൾ:തിരുത്തുക

ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? --ജ്യോതിസ് 06:00, 18 നവംബർ 2007 (UTC)

ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ലൈസൻസ് അറിയാത്ത് ചിതം അപ്‌ലോഡ് ചെയരുത് എന്ന മെസ്സേജ് ആദ്യം കാണിക്കണം.--Shiju Alex 06:03, 18 നവംബർ 2007 (UTC)

Remove GFDLതിരുത്തുക

GFDL is meant for software manuals and it is not good for media because it makes it difficult to re-use the material. Motivated by the the wish of making it easier to re-use files Wikimedia Foundation Board decided in 2009 to stop using GFDL as a sole license per this message. So I suggest that GFDL is removed as a suggested license. --MGA73 (സംവാദം) 17:16, 14 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

I also suggest to update മീഡിയവിക്കി:Licenses/free-content. Removing the license will not change the files allready uploaded. --MGA73 (സംവാദം) 18:08, 8 ജൂൺ 2021 (UTC)
There may be other templates and places that should be updated too. Example Special:Diff/3572958. --MGA73 (സംവാദം) 18:39, 8 ജൂൺ 2021 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീഡിയവിക്കി_സംവാദം:Licenses&oldid=3572959" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"Licenses" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.