• പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല:
  • പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല|അനുമതിപത്രത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല.
 • സ്വന്തം രചന:
  • PD-self|സ്വന്തം രചന, പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് വിടുന്നു
  • self|cc-by-sa-4.0|സ്വന്തം രചന, ബഹു-അനുമതിപത്രം (CC-BY-SA-4.0)
  • self|cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0|സ്വന്തം രചന, ബഹു-അനുമതിപത്രം (CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0)
  • self|cc-by-sa-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ അലൈക്ക് 4.0 (CC-BY-SA-4.0)
  • self|cc-by-4.0|സ്വന്തം രചന, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ 4.0 (CC-BY-4.0)
 • ഇതര രചയിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ളവ:
  • PD-user|രചയിതാവ് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ നൽകിയവ
  • cc-by-sa-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ അലൈക്ക് 4.0 (CC-BY-SA-4.0)
  • cc-by-4.0|ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് അട്രിബ്യൂഷൻ 4.0 (CC-BY-4.0)
 • പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവ:
  • PD-India|ഇന്ത്യയിൽ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി (60 വർഷം) കഴിഞ്ഞവ
  • PD-US|ആദ്യമായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 1923-നു മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ
  • PD-old|രചയിതാവ് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചതിനാൽ പകർപ്പവകാശ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ
  • PD-stamp|പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തപാൽ മുദ്രകൾ
 • മുദ്രകൾ, നാണയങ്ങൾ, ശബ്ദലേഖനം തുടങ്ങിയവ:
  • Non-free logo|മുദ്രകൾ
  • Non-free audio sample|സംഗീതത്തിന്റെയോ ശബ്ദലേഖനത്തിന്റെയോ മാതൃക
  • Non-free stamp|ന്യായോപയോഗ തപാൽ മുദ്ര, പകർപ്പവകാശം രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും
  • Non-free currency|പകപ്പവകാശ സാധ്യതയുള്ള നാണയവ്യവസ്ഥയുടെ ചിത്രം
 • ചട്ടകൾ:
  • Non-free album cover|ഒരു ശബ്ദലേഖനത്തിന്റെയോ, ആൽബത്തിന്റെയോ ചട്ട
  • Non-free board game cover|പലക-കളിയുടെ ചട്ട
  • Non-free book cover|പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ട
  • Non-free comic|ഹാസ്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളവ
  • Non-free video cover|ഡി.വി.ഡി.,ബ്ലൂ-റേ ഡിസ്ക്, വീഡിയോടേപ്പ്, തുടങ്ങിയവയുടെ ചട്ട
  • Non-free game cover|വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ ചട്ട
  • Non-free magazine cover|മാസികകളുടെ ചട്ട (മാസികയെ കുറിച്ചുള്ള താളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ)
  • Non-free newspaper image|പത്രത്താളുകൾ
 • ലഘുലേഖകൾ, ചുവർപരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ:
  • Non-free poster|എല്ലാതരം പോസ്റ്ററുകളും ലഘുലേഖകളും
 • സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:
  • Non-free film screenshot|ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
  • Non-free television screenshot|ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
  • Non-free game screenshot|കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
  • Non-free music video screenshot|സംഗീത ആൽബത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത പ്രചാരണത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
  • Non-free software screenshot|സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
   • Non-free software screenshot|Screenshots of Windows software| - വിൻഡോസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
   • Non-free software screenshot|Screenshots of Mac software| - മാക്ക് ഒ.എസ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
   • Non-free software screenshot|Screenshots of Linux software| - ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
  • Non-free web screenshot|വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
   • wikipedia-screenshot| - വിക്കിപീഡിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീഡിയവിക്കി:Licenses&oldid=3573002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്