മലബാർ തീരം

The coastal region of Western India, principally towards South

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരമാണ് മലബാർ തീരം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കാരണം പശ്ചിമഘട്ടം ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ മൺസൂൺ മഴയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖമായുള്ള പർവത ചരിവുകളിൽ. കൊങ്കണിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം മുതൽ കന്യാകുമാരിയിലെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അഗ്രം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ തീരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. [3] ഹിമാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ഥലമായ അനമുഡിയുടെ കൊടുമുടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കുട്ടനാട് മലബാർ തീരത്താണ്. കേരളത്തിലെ റൈസ് ബൗൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടനാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലാണ്, സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള കൃഷി നടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. [4] [5]

മലബാർ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സ ently മ്യമായി ചരിവുകളുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന്റെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ കാറ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി കാരണം രണ്ട് ശാഖകളായി വിഭജിക്കുന്നു; "അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ച്", "ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ബ്രാഞ്ച്". [6] തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിന്റെ "അറേബ്യൻ കടൽ ശാഖ" ആദ്യമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നു, [7] തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തിൽ നിന്ന് മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. [8] [9] ഇന്ത്യയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് മലബാർ തീരം.
മലബാർ തീരത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധാബോൾ കടപ്പുറം

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പശ്ചിമതീരമാണു മലബാർ തീരം അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിയൻ തീരം എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലബാർ_തീരം&oldid=3593431" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്