മടവൂർ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

മടവൂർ എന്ന പേരിൽ താഴെക്കാണുന്ന ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മടവൂർ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2339943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്