ട്രക്കിയോഫൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ഒരു സംവഹന കലയാണ് ഫ്ലോയം (Phloem). പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവിക സംയുക്തങ്ങളെ സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കലകൾ വഴിയാണ്[1]. ഇതിനെ പദാർത്ഥ സംവഹനം എന്നു പറയുന്നു[2].

Cross-section of a flax plant stem:

Bark എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന phloios എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് 'phloem' എന്ന പദമുണ്ടായത്. 1858ൽ കാൾ നാഗേലി (Carl Nageli) എന്ന സ്വിസ് സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ പേര് നൽകിയത്[3][4].

ഘടന തിരുത്തുക

 
കാണ്ഡത്തിലെ സൈലവും ഫ്ലോയവും

ഫ്ലോയം കലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സംവഹനകലകളാണ്. സീവ് ട്യൂബ് എലിമെന്റ്സ്, പാരൻകൈമ കോശങ്ങൾ, നാരുകൾ, സ്‌ക്ലീറൻ കൈമ കോശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ

സീവ് എലിമെന്റ്സ് തിരുത്തുക

 
ഫ്ലോയം കലകൾ

സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അന്നജ വിതരണം നടക്കുന്നത് സീവ് എലിമെന്റ്സ് വഴിയാണ്. കോശ വളർച്ച പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ, ഇവയിലെ മർമ്മം പൊതുവേ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു.

പാരൻകൈമ കോശങ്ങൾ തിരുത്തുക

പാരൻ കൈമ കോശങ്ങൾ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. കോറൻകൈമയും എയ്റൻകൈമയും. മറ്റ് പാരൻകൈമ കോശങ്ങൾ ആഹാരസംഭരണം നടത്തുന്നു.

ധർമ്മം തിരുത്തുക

പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സംവഹനം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയം വഴിയാണ്. സ്വയം പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത വേര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് അന്നജം ലഭിക്കുന്നത് ഇത് വഴിയാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Lalonde S. Wipf D., Frommer W.B. (2004). "Transport mechanisms for organic forms of carbon and nitrogen between source and sink". Annu Rev Plant Biol. 55: 341–72. doi:10.1146/annurev.arplant.55.031903.141758. PMID 15377224.
  2. Collins Edexcel International GCSE Biology, Student Book (ISBN 978-0-00-745000-8) p.124
  3. Nägeli, C.W. (1858). Das Wachstum des Stammes und der Wurzel bei den Gefäßpflanzen und die Anordnung der Gefäßstränge im Stengel. Beitr Z Wiss Bot, Heft 1: 1–156. link.
  4. Buvat, R. (1989). Phloem. In: Ontogeny, Cell Differentiation, and Structure of Vascular Plants. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 287-368. link.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്ലോയം&oldid=3775316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്