ജെർമനിയുടെ നാസിപ്പടയ്ക്കെതിരേയും, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വിഷി ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ ചാരന്മാർക്കെതിരേയും നടന്ന ഗറില്ലായുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളോടേയുള്ള ചെറുകൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തെ പൊതുവെ ഫ്രെഞ്ച് പ്രതിരോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു(French: La Résistance française).പ്രതിരോധക സെല്ലുകൾ എന്നത് സ്ത്രീകളും,പുരുഷന്മാരും അടങ്ങിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളാണ്(മക്വിസ് എന്ന് ഇവരെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വിളിക്കുന്നു)[2][3] രഹസ്യ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും,നേരിട്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ദാതാക്കളും,ശത്രുഭാഗത്ത് കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളിലെ ഭടന്മാരേയും, പൈലറ്റുമാരേയും രക്ഷിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തന്നെയാണ്.

സഖ്യകക്ഷികളിലെ ഭടന്മാരൊടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഫ്രെഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് പടയാളികൾ
The Croix de Lorraine, chosen by General Charles de Gaulle as the symbol of the Résistance[1]

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

 1. Pharand (2001), p. 169
 2. Collins Weitz (1995), p. 50
 3. Kedward (1993), p. 30

അവലംബംതിരുത്തുക

 • Abram, David (2003). The Rough Guide to Corsica. London: Rough Guides. ISBN 978-1-84353-047-3.
 • Ariès, Phillippe & Duby, Georges (1998). A History of Private Life, Volume V, Riddles of Identity in Modern Times. Cambridge, Massachusetts & London: Belknap Press. ISBN 978-0-674-40004-7.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Atkin, Nicholas (2002). The French at War 1934–1944. London: Longman. ISBN 978-0-582-36899-6.
 • Beevor, Antony (2006). The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936–1939. London: Weidenfeld & Nicolson. ISBN 978-0-297-84832-5.
 • Booth, Owen & Walton, John (1998). The Illustrated History of World War II. London: Brown Packaging Books Ltd. ISBN 978-0-7858-1016-2.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Bowen, Wayne H (2006). Spain During World War II. Columbia: University of Missouri Press. ISBN 978-0-8262-1658-8.
 • Bowen, Wayne H (2000). Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order. Columbia: University of Missouri Press. ISBN 978-0-8262-1300-6.
 • Brès, Evelyne & Brès, Yvan (2007). Un maquis d'antifascistes allemands en France (1942–1944). Languedoc: Les Presses du Languedoc. ISBN 978-2-85998-038-2.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Burdett, Charles & Gorrara, Claire & Peitsch, Helmut (1999). European Memories of the Second World War. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-936-9.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Burger, Léon (1965). Le Groupe "Mario": une page de la Resistance lorraine. Metz: Imprimerie Louis Hellenbrand. ASIN B0000DOQ1O.
 • Christofferson, Thomas & Christofferson, Michael (2006). France during World War II: From Defeat to Liberation. New York: Fordham University Press. ISBN 978-0-8232-2563-7.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Churchill, Winston S. (1995) [1953]. The Second World War, Volume VI – Triumph and Tragedy. London: Houghton Mifflin Company. ISBN 978-0-395-07540-1.
 • Cointet, Jean-Paul (2000). Dictionnaire historique de la France sous l'occupation. Paris: Tallandier. ISBN 978-2-235-02234-7.
 • Collins Weitz, Margaret (1995). Sisters in the Resistance – How Women Fought to Free France 1940–1945. New York: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-19698-3.
 • Conan, Eric & Rousso, Henry (1998). Vichy: An Ever-Present Past. Sudbury, Massachusetts: Dartmouth. ISBN 978-0-87451-795-8.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Cookridge, E. H (1966). Inside S.O.E. – The First Full Story of Special Operations Executive in Western Europe 1940–45. London: Arthur Barker.
 • Crowdy, Terry (2007). French Resistance Fighter: France's Secret Army. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84603-076-5.
 • Curtis, Michael (2002). Verdict On Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime. New York: Arcade Publishing. ISBN 978-1-55970-689-6.
 • Davies, Peter (2000). France and the Second World War: Occupation, Collaboration and Resistance. London: Routledge. ISBN 978-0-415-23896-0.
 • Diamond, Hanna (1999). Women and the Second World War in France, 1939–1948: Choices and Constraints. London: Longman. ISBN 978-0-582-29909-2.
 • DuArte, Jack (2005). The Resistance. Milton Keynes: AuthorHouse. ISBN 978-1-4208-4309-5.
 • Duchen, Claire & Bandhauer-Schoffmann, Irene (2000). When the War Was over: Women, War and Peace in Europe, 1940–1956. London & New York: Continuum International Publishing Group. ISBN 978-0-7185-0180-8.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Eisenhower, General Dwight D. (1997) [1948]. Crusade in Europe – Report on Operations in Northwest Europe, June 6, 1944 – May 8, 1945. New York: Doubleday & Company, Inc. ISBN 978-0-8018-5668-6.
 • Ezra, Elizabeth & Harris, Sue (2000). France in Focus: Film and National Identity. Oxford: Berg Publishers. ISBN 978-1-85973-368-4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • L.F. Ellis, G. R. G. Allen, A. E. Warhurst (2004). Victory in the West: The Battle of Normandy. United Kingdom: Naval & Military Press Ltd. ISBN 978-1-84574-058-0.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Furtado, Peter (1992). History of the 20th Century – World War II. Abington: Andromeda Oxford. ISBN 978-0-231-05427-0.
 • Gassend, Jean-Loup (2014). Autopsy of a Battle, the Allied Liberation of the French Riviera. Atglen PA: Schiffer. ISBN 9780764345807.
 • Gildea, Robert (2002). France since 1945. USA: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280131-9.
 • Godin, Emmanuel & Chafer, Tony (2004). The French Exception. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-684-9.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Greene, Naomi (1999). Landscapes of Loss: The National Past in Postwar French Cinema. New Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00475-4.
 • Hayward, Susan (2005). French National Cinema. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-30782-6.
 • Herbert, Ulrich (2000). National Socialist Extermination Policies: Contemporary German Perspectives and Controversies. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-750-1.
 • Jackson, Julian (2003). France: The Dark Years, 1940–1944. USA: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925457-6.
 • Kedward, Harry R (1993). In Search of the Maquis: Rural Resistance in Southern France, 1942–1944. USA: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-820578-4.
 • Kedward, Harry R (1991). Occupied France: Collaboration And Resistance 1940–1944. London: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-631-13927-0.
 • Kedward, Harry R & Wood, Nancy (1995). The Liberation of France: Image and Event. Oxford: Berg Publishers. ISBN 978-1-85973-087-4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Knapp, Andrew (2006). The Government and Politics of France. London: Routledge. ISBN 978-0-415-35732-6.
 • Lanzoni, Rémi (2002). French Cinema: From Its Beginnings to the Present. London & New York: Continuum International Publishing Group. ISBN 978-0-8264-1399-4.
 • Laffont, Robert (2006). Dictionnaire historique de la Résistance. Paris: Bouquins. ISBN 978-2-221-09997-1.
 • Marshall, Bruce (2001) [1952]. The White Rabbit: The Secret Agent the Gestapo Could Not Crack. London: Cassell & Co. ISBN 978-0-304-35697-3.
 • Mazdon, Lucy (2001). France on Film: Reflections on Popular French Cinema. London: Wallflower Press. ISBN 978-1-903364-08-6.
 • McMillan, James F (1998). Twentieth-Century France: Politics and Society in France 1898–1991. London: Hodder Arnold Publication. ISBN 978-0-340-52239-4.
 • Mendras, Henri & Cole, Alistair (1991). Social Change in Modern France: Towards a Cultural Anthropology of the Fifth Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39108-5.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Mercier, Marie Helen & Despert, J. Louise. "Psychological Effects of the War on French Children" (PDF). French Authorities. ശേഖരിച്ചത് 2007-12-15.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Michalczyk, John J (1997). Resisters, Rescuers, and Refugees: Historical and Ethical Issues. New York: Sheed & Ward. ISBN 978-1-55612-970-4.
 • Moore, Bob (2000). Resistance in Western Europe. Oxford: Berg Publishers. ISBN 978-1-85973-279-3.
 • Moran, Daniel & Waldron, Arthur (2002). The People in Arms: Military Myth and National Mobilization since the French Revolution. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81432-4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Paddock, Alfred H., Jr (2002). U.S. Army Special Warfare, Its Origins: Psychological and Unconventional Warfare, 1941–1952. University Press of the Pacific. ISBN 978-0-89875-843-6.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 • Paxton, Robert (1972). Vichy France: Old Guard and New Order, 1940–1944. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-05427-0.
 • Pharand, Michel W (2001). Bernard Shaw and the French. USA: University Press of Florida. ISBN 978-0-8130-1828-7.
 • Pollard, Miranda (1998). Reign of Virtue: Mobilizing Gender in Vichy France. Chicago: University Of Chicago Press. ISBN 978-0-226-67349-3.
 • Roy, Pinaki. "Vagissements A Partir D' un Terrain Occupe". Labyrinth (Ed. Mishra, L.) (ISSN 0976-0814) 3(2), April 2012: 26-39.
 • Rubin Suleiman, Susan (2006). Crises of Memory and the Second World War. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02206-5.
 • Simonnet, Stéphane (2004). Atlas de la Libération de la France. Des débarquements aux villes libérées. Paris: Autrement. ISBN 2-7467-0495-1.
 • Suhl, Yuri (1987). They Fought Back. New York: Schocken. ISBN 978-0-8052-0479-7.
 • Sumner, Ian (1998). The French Army 1939–45 (2). London: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-707-8.
 • Sweets, John F. (1976). The Politics of Resistance in France, 1940–1944 : A History of the Mouvements Unis de la Résistance. DeKalb: Northern Illinois University Press. ISBN 978-0-87580-061-5.
 • van der Vat, Dan (2003). D-Day: The Greatest Invasion – A People's History. New York: Bloomsbury. ISBN 978-1-58234-314-3.
 • Vernet, J. (1980). Le réarmement et la réorganisation de l'armée de terre Française (1943–1946). Vincennes: Service historique de l'armee de terre (SHAT). U.S. Library of Congress (LC) Control No.: 81131366.
 • Weisberg, Richar (1997). Vichy Law and the Holocaust in France. London: Routledge. ISBN 978-3-7186-5892-3.
 • Weiss, Jonathan (2006). Irene Nemirovsky: Her Life And Works. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-5481-1.
 • Williams, Alan (1992). Republic of Images: A History of French Filmmaking. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-76268-8.
 • Zuccotti, Susan (1999). The Holocaust, the French, and the Jews. Lincoln: University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-9914-6.

അധിക വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Cobb, Matthew (2009). The Resistance: The French Fight against the Nazis. Simon and Schuster. ISBN 978-1-84737-123-2
 • Humbert, Agnès (tr. Barbara Mellor), Résistance: Memoirs of Occupied France, London, Bloomsbury Publishing PLC, 2008 ISBN 978-0-7475-9597-7 (American title: Resistance: A Frenchwoman's Journal of the War, Bloomsbury, USA, 2008); Dutch: Resistance. Dagboek van een Parisienne in het verzet (Amsterdam: De Bezige Bij, 2008)
 • Knight, Frida (1975). The French Resistance, 1940–44. London: Lawrence and Wishart. ISBN 978-0-85315-331-3
 • Ousby, Ian (1999). Occupation: The Ordeal of France, 1940–44. London: Pimlico. ISBN 978-0-7126-6513-1
 • Rousso, Henry (1991). The Vichy Syndrome: History and Memory in France Since 1944. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-93539-6
 • Sapiro, Gisèle. (2014). The French Writers’ War 1940-1953 (1999; English edition 2014); highly influential study of intellectuals online review
 • Schoenbrun, David (1980). Soldiers of the Night, The Story of the French Resistance. New American Library. ISBN 978-0-452-00612-6
 • Porch, Douglas (1995). The French Secret Services: From the Dreyfus Affair to the Gulf War. ISBN 9780374158538

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്രെഞ്ച്_പ്രതിരോധം&oldid=3638663" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്