വടക്കു കിഴക്കേ ഏഷ്യയിലെ ചരിത്രപരമായ പ്രധാന്യമുള്ള ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് മഞ്ചൂറിയ (ലഘൂകരിച്ച ചൈനീസ്: 满洲; പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്: 滿洲; പിൻയിൻ: Mǎnzhōu).

മഞ്ചൂറിയ
Chinese name
Traditional Chinese滿洲
Simplified Chinese满洲
Russian name
RussianМаньчжурия
RomanizationManjčžurija
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഞ്ചൂറിയ&oldid=3649152" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്