ഫലകം:Taxonomy/Torosaurus

(ഫലകം:Taxonomy/ടോറോസോറസ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Domain: Eukaryota /displayed  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amorphea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Obazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Opisthokonta  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Holozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Filozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
കിങ്ഡം: Animalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subkingdom: Eumetazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ParaHoxozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Bilateria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Nephrozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superphylum: Deuterostomia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Phylum: കോർഡേറ്റ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Olfactores  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subphylum: Vertebrata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraphylum: Gnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eugnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Teleostomi  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superclass: ടെട്രാപോഡ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Reptiliomorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amniota  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Sauropsida  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
..... .....
ക്ലാഡ്: Archosauria /skip  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ആവേമെറ്റാടാർസലിയാ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Ornithodira  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauromorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauriformes  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dracohors  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Order: Ornithischia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Genasauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Neornithischia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Cerapoda  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Marginocephalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Suborder: Ceratopsia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraorder: Neoceratopsia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Parvorder: Coronosauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superfamily: Ceratopsoidea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Family: Ceratopsidae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subfamily: Chasmosaurinae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Tribe: Triceratopsini  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Genus: Torosaurus  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]


Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Triceratopsini [Taxonomy; edit]
Rank: Genus (displays as Genus)
Link: Torosaurus
Extinct: yes
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxonomy/Torosaurus&oldid=2783929" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്