ആവേമെറ്റാടാർസലിയാ അഥവാ ഓർണിത്തോസൂക്കിയ എന്നത് ആർച്ചോസോറസ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതും എന്നാൽ മുതലകളെ അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷികളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതും ആയ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ആണ്.[1]

Avemetatarsalians
Temporal range:
Middle TriassicPresent, 245–0 Ma (possible Early Triassic record)
Clockwise from top-left:
Tupuxuara leonardi (a pterosaur),
Alamosaurus sanjuanensis, (a sauropod),
Tsintaosaurus spinorhinus (an ornithopod),
Daspletosaurus torosus (a tyrannosaur),
Pentaceratops sternbergii (a ceratopsian),
and Grus grus (an extant avian).
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Domain: Eukaryota
കിങ്ഡം: Animalia
Phylum: കോർഡേറ്റ
ക്ലാഡ്: Sauropsida
ക്ലാഡ്: Archosauria
ക്ലാഡ്: ആവേമെറ്റാടാർസലിയാ
Benton, 1999
Subgroups
Synonyms
  • Ornithosuchia Huene, 1908
  • Pan-Aves Gauthier, 2001

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജീവശാഖയിൽ നിന്നും ആണ് .

  • ദിനോസോറോമോർഫ
  • ടെറാസോറോമോർഫ
  • സ്ക്ളിറോമോച്ചലെസ്

ജീവശാഖാ ചിത്രം 2011 പ്രകാരം

തിരുത്തുക

Cladogram after Nesbitt (2011):

Avemetatarsalia 
Ornithodira 

Pterosauromorpha (=Pterosauria)  

 Dinosauromorpha 

Lagerpetonidae

 Dinosauriformes 

Marasuchus  

Silesauridae

 Dinosauria 

Ornithischia  

 Saurischia 

Theropoda  

Sauropodomorpha  

  1. Benton, M.J. (1999). "Scleromochlus taylori and the origin of dinosaurs and pterosaurs" (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 354: 1423–1446. doi:10.1098/rstb.1999.0489. PMC 1692658.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആവേമെറ്റാടാർസലിയാ&oldid=2396498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്