[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

Parameters Brief instructions
{{Infobox short story <!--See [[Wikipedia:WikiProject Novels]]-->
| name       = 
| image       = <!-- include the [[file:]] and size -->
| caption      = 
| title_orig    = 
| translator    = 
| author      = 
| country      = 
| language     = 
| series      = 
| genre       = 
| published_in   = 
| publication_type =
| publisher     = 
| media_type    = 
| pub_date     = 
| english_pub_date = 
| preceded_by    = 
| followed_by    = 
}}

{title of work}
{image file}
{image caption}
{if title has been translated, title in original language}
{name of translator, if applicable}
{name of author}
{home country of author}
{original language of story}
{series the story is a part of, if applicable}
{genre the story falls into, see below}
{what the story was first released in, e.g. the name of the anthology, magazine, etc)
{how the story was first released, e.g. anthology, periodical, etc}
{name of publisher responsible for first edition}
{the media the story was first released in, e.g. hardback, paperback, magazine, newspaper, online}
{date of first release or publication}
{if applicable, date of first publication in English}
{If applicable, the name of the work preceding the story in a series}
{If applicable, the name of the work following the story in a series}

For genre, see List of literary genres. There are older deprecated aliases for parameters pub_date, published_in and english_pub_date called release_date, released_in and english_release_date.

Please do not make major changes to the infobox without proposing and discussing it on the talk page first.

Example തിരുത്തുക

{{Infobox short story | 
| name       = Runaround
| author      = [[Isaac Asimov]]
| country     = [[United States]] 
| language     = [[English language|English]]
| series      = [[Isaac Asimov's Robot Series|Robot Series]]
| genre      = [[Science fiction]] [[short story]]
| publication_type = [[Periodical]]
| published_in   = ''[[Astounding Science Fiction]]''
| publisher    = [[Street & Smith]]
| media_type    = Print ([[Magazine]], [[Hardcover|Hardback]] & [[Paperback]])
| pub_date     = March 1942
| preceded_by   = [[First Law]]
| followed_by   = [[Reason (Asimov)|Reason]]
}}
"Runaround"
കഥാകൃത്ത്Isaac Asimov
രാജ്യംUnited States
ഭാഷEnglish
പരമ്പരRobot Series
സാഹിത്യരൂപംScience fiction short story
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്Astounding Science Fiction
പ്രസിദ്ധീകരണ തരംPeriodical
പ്രസാധകർStreet & Smith
മാധ്യമ-തരംPrint (Magazine, Hardback & Paperback)
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയ്യതിMarch 1942
Preceded by"First Law"
Followed by"Reason"

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_short_story&oldid=3224214" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്