പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ

ഒരു ഗണികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഭാഷ

പ്രോഗ്രാമിംഗ്‌ ഭാഷ ഒരു യന്ത്രത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗണികാരത്തെ (കമ്പ്യൂട്ടറിനെ) നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഭാഷയാണ്. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയും മനുഷ്യർ സംവേദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ പോലെതന്നെ നിയതമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


ശാസ്ത്രലോകത്തെ പല ചിന്തകരുടെയും നിലപാട് പ്രോഗ്രാ‍മിംഗ് ഭാഷ എന്ന പദം എല്ലാത്തരം അൽഗൊരിതങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരം ഭാഷകൾക്ക് അലൻ ടൂറിങ്ങിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ടൂറിങ് മെഷീനു സമമായ ഗണികശേഷി ഉണ്ടാവും. [1] ശേഷി കുറഞ്ഞ ഭാഷകളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ[2] നിലവിലുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ധാരാളം പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു.

വിവിധതരം പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷകളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ഗണിതശാസ്ത്രപ്രകാരം, ഇതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമിംഗ്‌ ഭാഷ ടൂറിംഗ്-പൂർണ്ണം ആണ് എന്നാണ് MacLennan, Bruce J. (1987). Principles of Programming Languages. Oxford University Press. p. 1. ISBN 0-19-511306-3.
  2. മെയ് 2006 വരെ, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മർഡോക്ക് സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കുന്ന The Encyclopedia of Computer Languages Archived 2011-02-20 at the Wayback Machine.ഇൽ 8512 കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രോഗ്രാമിംഗ്_ഭാഷ&oldid=3638258" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്