"എം. കൃഷ്ണൻ നായർ (നിരൂപകൻ)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,025 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
 
== കൃഷ്ണൻ നായരുടെ കൃതികൾ ==
 
*ഏകാന്തതയുടെ ലയം (1984)
*വായനക്കാരാ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ
*മാജിക്കൽ റിയലിസം (1985)
*പനിനീർ പൂ‍വിന്റെ പരിമളം പോലെ
*പ്രകാശത്തിന് ഒരു സ്തുതിഗീതം (1987)
*ശരത്കാല ദീപ്തി
*മനോരഥങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർ (1990)
*ഒരു ശബ്ദത്തിൻ രാഗം
*ആത്മാവിന്റെ ദർപ്പണം (1991)
*മണൽക്കാട്ടിലെ പൂമരങ്ങൾ (1992)
*ശരത്ക്കാലദീപ്തി; പ്രഭാത് (1993)
*പനിനീർപ്പൂവിന്റെ പരിമളം പോലെ (1994)
*മുത്തുകൾ (1994)
*വിശ്വസുന്ദരി; വൃദ്ധരതി (1996)
*വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ? (1997)
*കലാസങ്കൽപ്പങ്ങൾ (1999)
*മോഹഭംഗങ്ങൾ (2000)
*സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ (2007)
*ആധുനിക മലയാള കവിത
*ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു
*കറുത്ത ശലഭങ്ങൾ
*ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഒരു രാഗം
*പ്രതിഭയുടെ ജ്വാലാഗ്നി
*സ്വപ്നമണ്ഡലം
*എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ
*സാഹിത്യ വാരഫലം (25 വർഷത്തെ രചനകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് കറന്റ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു)
32,853

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3537959" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്