പ്രജ്ന (സംസ്കൃതം) അല്ലെങ്കിൽ പന്ന (പാലി) എന്നത് "ജ്ഞാനം" അതായത് പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ആകുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി അനിക (അമാനുഷികത), ദുഃഖ (അസംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടത), അനാട്ട (സ്വയമല്ലാത്തത്), സുന്നാത (ശൂന്യത) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആണ്.[1][2]

 
ബുദ്ധമതം
എന്ന  പരമ്പരയുടെ  ഭാഗം 


ചരിത്രം

ധാർമ്മിക മതങ്ങൾ
ബുദ്ധമതത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകൾ
ബൗദ്ധ സഭകൾ

സ്ഥാപനം

ചതുര സത്യങ്ങൾ
അഷ്ട വിശിഷ്ട പാതകൾ
പഞ്ച ദർശനങ്ങൾ
നിർ‌വാണം· ത്രിരത്നങ്ങൾ

പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ

ജീവൻറെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ
സ്കന്ദർ · Cosmology · ധർമ്മം
ജീവിതം · പുനർ‌ജന്മം · ശൂന്യത
Pratitya-samutpada · കർമ്മം

പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

ഗൗതമബുദ്ധൻ
ആനന്ദ ബുദ്ധൻ · നാഗാർജ്ജുനൻ
ഇരുപത്തെട്ട് ബുദ്ധന്മാർ
ശിഷ്യന്മാർ · പിൽകാല ബുദ്ധസാന്യാസിമാർ

Practices and Attainment

ബുദ്ധൻ · ബോധിസത്വം
ബോധോദയത്തിന്റെ നാലുഘട്ടങ്ങൾ
Paramis · Meditation · Laity

ആഗോളതലത്തിൽ

തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യ · കിഴക്കനേഷ്യ
ഇന്ത്യ · ശ്രീലങ്ക · ടിബറ്റ്
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ

വിശ്വാസങ്ങൾ

ഥേർ‌വാദ · മഹായാനം · നവായാനം
വജ്രയാനം · ഹീനയാനം · ആദ്യകാലസരണികൾ

ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

പാലി സംഹിത · മഹായാന സൂത്രങ്ങൾ
ടിബറ്റൻ സംഹിത

താരതമ്യപഠനങ്ങൾ
സംസ്കാരം · വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക
കവാടം: ബുദ്ധമതം

Buddhist
Perfections
 
10 pāramīs
dāna
sīla
nekkhamma
paññā
viriya
khanti
sacca
adhiṭṭhāna
mettā
upekkhā
   
6 pāramitās
dāna
sīla
kṣānti
vīrya
dhyāna
prajñā
 
Colored items are in both lists.
Mañjuśrī, the bodhisattva of wisdom. China, 9th–10th century
ഇതും കാണുക: Prajñā (Hinduism)

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Buswell 2004, പുറം. 889.
  2. Gunaratana 2011, പുറം. 21.

ഉറവിടങ്ങൾ തിരുത്തുക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉറവിടങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • Buddhaghosa; Bhikkhu Ñāṇamoli (1999), The Path of Purification: Visuddhimagga, Buddhist Publication Society, ISBN 1-928706-00-2
  • Keown, Damien (2003), A Dictionary of Buddhism, Oxford University Press
  • Loy, David (1997), Nonduality. A Study in Comparative Philosophy, Humanity Books
  • Nyanaponika Thera; Bhikkhu Bodhi (1999), Numerical Discourses of the Buddha: An Anthology of Suttas from the Anguttara Nikaya, Altamira Press, ISBN 0-7425-0405-0
  • Rhys Davids, T. W.; Stede, William (1921–25), The Pali Text Society's Pali–English Dictionary, Pali Text Society

വെബ് ഉറവിടങ്ങൾ തിരുത്തുക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉറവിടങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രജ്ന_(ബുദ്ധമതം)&oldid=3638060" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്