പേർഷ്യൻ ഭാഷ

(പേർഷ്യൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷയാണ് പേർഷ്യൻ അഥവാ ഫാർസി(فارسی) . ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ഭാഷ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത്.

Persian
فارسی
Pronunciation[fɒrˈsi]
Native toIran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Bahrain. Also in various Iranian, Afghanistani, Uzbekistani, and Tajikistani diaspora, specifically , USA, UK, Russia, Germany, Canada, Turkmenistan, France, Sweden, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, India, Israel and Turkey.
RegionMiddle East, Central Asia
Native speakers
ca. 82 million native,[1] ca. 62 million second language[അവലംബം ആവശ്യമാണ്], 144 million total
Official status
Official language in
 അഫ്ഗാനിസ്താൻ
 ഇറാൻ
 താജിക്കിസ്ഥാൻ[1]
 Turkmenistan[1]
Regulated byAcademy of Persian Language and Literature
Academy of Sciences of Afghanistan
Language codes
ISO 639-1fa
ISO 639-2per (B)
fas (T)
ISO 639-3Variously:
fas – Persian
prs – Eastern Persian
pes – Western Persian
tgk – Tajik
aiq – Aimaq
bhh – Bukharic
deh – Dehwari
drw – Darwazi
haz – Hazaragi
jpr – Dzhidi
phv – Pahlavani

Areas with Persian-speakers as mother tongue

പേർഷ്യനും അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, താജികിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ്. സിഐഎ വേൾഡ് ഫാക്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പഴയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായി പേർഷ്യൻ മാതൃഭാഷയായ 7.2 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്.

ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും സാഹിത്യ, ശാസ്ത്ര സംഭാവനകളുടെ ഒരു മാധ്യമമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ഭാഷ. തുർക്കിക് ഭാഷകൾ, മദ്ധ്യ ഏഷ്യ, കോക്കസസ്, അന്റോളിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ, ഉർദു എന്നിവയെ പേർഷ്യൻ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

അക്ഷര മാല തിരുത്തുക

Name DIN 31635 IPA Contextual forms
End Middle Beginning Isolated
ʾalef ā / ʾ [ɒ], [ʔ] ـا ـا * آ / ا *
be b [b] ـب ـبـ ب
pe p [p] ـپ ـپـ پ
te t [t] ـت ـتـ
s̱e [s] ـث ـثـ
jim j [d͡ʒ] ـجـ
če č [t͡ʃ] ـچـ
ḥe(-ye jimi) [h] ـحـ
khe x [x] ـخـ
dāl d [d] ـد ـد* *
ẕāl [z] ـذ ـذ* *
re r [ɾ] ـر ـر* *
ze z [z] ـز ـز* *
že ž [ʒ] ـژ ـژ* ژ* ژ
sin s [s] ـس ـسـ
šin š [ʃ] ـش ـشـ
ṣād [s] ـص ـصـ
z̤ād [z] ـض ـضـ ﺿ
ṭā [t] ـط ـطـ
ẓā [z] ـظ ـظـ
ʿeyn ʿ [ʔ] ـع ـعـ
ġeyn ġ [ɣ] / [ɢ] ـغ ـغـ
fe f [f] ـف ـفـ
qāf q [ɢ] / [ɣ] / [q] (in some dialects) ـق ـقـ
kāf k [k] ـک ـکـ ک
gāf g [ɡ] ـگ ـگـ گ
lām l [l] ـل ـلـ
mim m [m] ـم ـمـ
nun n [n] ـن ـنـ
wāw w / ū / ow [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari) ـو ـو* و* و
he(-ye do-češm) h [h] ـه ـهـ هـ
ye y / ī / á [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari) ـیـ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. 2006 CIA Factbook: Iran 39 M (58%), Afghanistan 15 M (50%), Tajikistan 5.8 M (80%), Uzbekistan 1.2 M (4.4%)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

 
Wikipedia
വിക്കിപീഡിയ സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ പേർഷ്യൻ ഭാഷ പതിപ്പ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പേർഷ്യൻ_ഭാഷ&oldid=3463764" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്