പെരിഞ്ഞാൻകുട്ടി

ഇന്ത്യയിലെ നദി

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ പെരിയാറിന്റെ ഒരു പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് പെരിഞ്ഞാൻകുട്ടി. [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

പെരിയാറിന്റെ മറ്റു പോഷകനദികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെരിഞ്ഞാൻകുട്ടി&oldid=1762392" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്