പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ, താമരശ്ശേരി താലൂക്കിൽ, ബാലുശ്ശേരി ബ്ളോക്കിലാണ് 46.96 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - ബാലുശ്ശേരി, നന്മണ്ട, ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -കോട്ടൂർ, കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - കട്ടിപ്പാറ, ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - നന്മണ്ട, ബാലുശ്ശേരി, കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് ബാലുശ്ശേരി
വിസ്തീര്ണ്ണം 46.96 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 30,339
പുരുഷന്മാർ 14,990
സ്ത്രീകൾ 15,349
ജനസാന്ദ്രത 646
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1024
സാക്ഷരത 91.44%

അവലംബംതിരുത്തുക

 

കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. ഇതു വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക.