നിംബോക്രോമിസ് ലിവിങ്സ്റ്റോണി

ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് തടാകമായ മലാവി തടാകത്തിലെ ഒരു ശുദ്ധജല മൗത്ത്ബ്രൂഡിങ് സിക്ലിഡ് ആണ് ലിവിങ്സ്റ്റോൺസ് സിക്ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ (പ്രാദേശികമായി) കലിംഗോനോ എന്നുമറിയപ്പെടുന്ന നിംബോക്രോമിസ് ലിവിങ്സ്റ്റോണി. ഇത് അപ്പർ ഷയർ നദിയിലും മലോംബെ തടാകത്തിലും കണ്ടുവരുന്നു. തടാകത്തിന്റെ മണൽനിറഞ്ഞ അടിത്തട്ടിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നു.[2]

നിംബോക്രോമിസ് ലിവിങ്സ്റ്റോണി
Adult male livingstonii.png
An adult male
Nimbochromis livingstonii.gif
A juvenile
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Cichliformes
Family: Cichlidae
Genus: Nimbochromis
വർഗ്ഗം:
N. livingstonii
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Nimbochromis livingstonii
(Günther, 1894)
പര്യായങ്ങൾ
  • Hemichromis livingstonii Günther, 1894
  • Astatotilapia livingstonii (Günther, 1894)
  • Cyrtocara livingstonii (Günther, 1894)
  • Haplochromis livingstonii (Günther, 1894)
  • Paratilapia livingstonii (Günther, 1894)

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Konings, A.; Kazembe, J.; Makocho, P. & Mailosi, A. (2018). "Nimbochromis livingstonii". The IUCN Red List of Threatened Species. 2018: e.T60910A47222126. ശേഖരിച്ചത് 29 December 2018.
  2. Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2013). "Nimbochromis livingstonii" in ഫിഷ്ബേസ്. April 2013 version.