മത്സ്യകുലത്തിൽപെടുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര വിവരസംഭരണിയാണു് ഫിഷ്ബേസ്.[1]

ഫിഷ്ബേസ്
Content
വിവരണംമത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമഗ്ര വിവരസംഭരണി
ഏതു തരം വിവരങ്ങളാണെന്ന്Comprehensive species data, including taxonomy, biometrics, behaviour, distribution, habitats and photos
Organism(s)Adult fish species (finfish)
Contact
Research centerLeibniz Institute of Marine Sciences, FishBase Consortium coordinator
AuthorsDaniel Pauly and Rainer Froese
Access
Websitewww.fishbase.org
Tools
StandaloneHistoric versions available on CD
Miscellaneous
LicenseCC-BY-NC for data; various levels of licensing for media files (pictures, sounds, ...) to be checked case by case
VersioningEvery even month of the year
Data release frequencyContinuously updated
VersionLast current version: August 2011
Curation policyFishBase Consortium
Bookmarkable entitiesYes

അവലംബം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫിഷ്ബേസ്&oldid=1322099" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്