ദേവി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ദേവി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

Wiktionary
Wiktionary
ദേവി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേവി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2441359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്