തുപ്പനാടുപുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി
(തുപ്പാണ്ടിപ്പുഴ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകയാണ്തുപ്പനാടുപുഴ. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ.

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

തിരുത്തുക

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുപ്പനാടുപുഴ&oldid=3747652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്