തൂതപ്പുഴയുടെ ഒരു കൈവഴിയാണ് അമ്പൻ‌കടവ്. [1]കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് തൂതപ്പുഴ. [2]

Ambankadavu River
CountryIndia
RegionSouth India
നദീതട പ്രത്യേകതകൾ
ProgressionThuthapuzhaBharathapuzha River
River systemBharathapuzha River

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

തൂതപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക

റഫറൻസുകൾ തിരുത്തുക

  1. http://kslub.kerala.gov.in/images/pdf/natural_resources/12Palakkad.compressed.pdf
  2. "(PDF) International Journal of Zoology Studies A comparative analysis of the avifauna of kalpathypuzha, kunthypuzha and Nila River basins" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-07-09.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമ്പൻ‌കടവ്&oldid=3604111" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്