തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിൽ വടവുകോട് ബ്ളോക്കിലാണ് 21.91 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതും തിരുവാണിയൂർ, പുത്തൻകുരിശ് എന്നീ വില്ലേജുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതുമായ തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - ചോറ്റാനിക്കര, മുളന്തുരുത്തി, മണീട് പഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് -വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്ത്
 • കിഴക്ക് - മണീട്, പുത്തൃക്ക പഞ്ചായത്തുകൾ
 • പടിഞ്ഞാറ് - ചോറ്റാനിക്കര, വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. കക്കാട്
 2. മറ്റക്കുഴി - വെൺമണി
 3. കോക്കാപ്പിള്ളി
 4. ചെമ്മനാട് സൗത്ത്
 5. ചെമ്മനാട് നോർത്ത്
 6. മോനിപ്പിള്ളി
 7. വെങ്കിട മരങ്ങാട്ടുള്ളി
 8. മരങ്ങാട്ടുള്ളി
 9. പഴുക്കാമറ്റം
 10. തിരുവാണിയൂർ സൗത്ത്
 11. തിരുവാണിയൂർ സിറ്റി
 12. കണ്ണ്യാട്ട് നിരപ്പ്
 13. വണ്ടിപ്പേട്ട
 14. വെണ്ണിക്കുളം
 15. മുരിയമംഗലം ഈസ്റ്റ്
 16. മാമല

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല എറണാകുളം
ബ്ലോക്ക് വടവുകോട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 21.91 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 20,984
പുരുഷന്മാർ 10,550
സ്ത്രീകൾ 10,434
ജനസാന്ദ്രത 940
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 989
സാക്ഷരത 91.99%

അവലംബംതിരുത്തുക