തിരുവനന്തപുരം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

2004-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാമണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ മരണപ്പെട്ടതിനുശേഷം നടന്നതാണ് 2005-ലെ തിരുവനന്തപുരം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ [1] [2]
വർഷം വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും വോട്ടും മുഖ്യ എതിരാളി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും വോട്ടും രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ എതിരാളി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും വോട്ടും
2005 *(1) പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ സി.പി.ഐ, എൽ.ഡി.എഫ്. വി.എസ്. ശിവകുമാർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ് സി.കെ. പത്മനാഭൻ ബി.ജെ.പി., എൻ.ഡി.എ.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക