അരിയിലെ തവിടിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് തവിടെണ്ണ (Rice bran oil). ഉയർന്ന പുക സീമ ഈ എണ്ണയുടെ സവിശേഷതയാണ് - 232 °C (450 °F). ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ തവിടെണ്ണയെ പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

Rice Bran Oil

Fat composition
പൂരിത കൊഴുപ്പ് 25%
Myristic: 0.6%
Palmitic: 21.5%
Stearic: 2.9%
അപൂരിത കൊഴുപ്പ് 75%
    Monounsaturated fats 38%
        Oleic acid 38%
    Polyunsaturated fats 37%
        Omega-3 fatty acids α-Linolenic: 2.2%
        Omega-6 fatty acids Linoleic: 34.4%

Properties
Smoke point 232 °C (450 °F)
അയഡിൻ മൂല്യം 99-108
ആസിഡ് മൂല്യം 1.2
Saponification value 180-190
Unsaponifiable 3-5

അവലംബം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തവിടെണ്ണ&oldid=2409374" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്