ചാലിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ നദിയായ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷകനദിയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം ചാലിപ്പുഴയിലാണ്. തിരുവമ്പാടി പട്ടണത്തിന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് വെച്ച് ചാലിപ്പുഴ ഇരുവഴിഞ്ഞിയിൽ വന്ന് ചേരുന്നു.

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

ചാലിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാലിപ്പുഴ&oldid=3783229" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്