കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിലെ ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണാർഥം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മലയാളസാഹിത്യപുരസ്കാരമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ പുരസ്കാരം.

പുരസ്കാര പട്ടികതിരുത്തുക

വർഷം അവാർഡ് ജേതാവ് കൃതി വിഭാഗം
2011
2010 എൻ.കെ. ദേശം[1] മുദ്ര കവിത
2009
2008
2007 എം.എം. സച്ചീന്ദ്രൻ[2] പെരുമഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കവിതാസമാഹാരം

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചങ്ങമ്പുഴ_പുരസ്കാരം&oldid=1152642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്