ഹദ്രോസറോയിഡ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വലിയ ഒരു ദിനോസർ ആണ് ക്യാറനോസോറസ്. ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലത്ത് ആയിരുന്നു. 2000 ൽ ആണ് ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കണ്ടു കിട്ടിയത് , റഷ്യ ചൈന അതിർത്തിയായ അമുർ നദിക്കരയിൽ നിന്നും ആണ് ഫോസ്സിൽ കണ്ടു കിട്ടിയിടുള്ളത്.

ക്യാറനോസോറസ്
Temporal range: അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ്, 65.5 Ma
Charonosaurus-v3.jpg
Life restoration
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Clade: Dinosauria
Order: Ornithischia
Suborder: Ornithopoda
Family: Hadrosauridae
Tribe: Parasaurolophini
Genus: Charonosaurus
Godefroit, Zan & Jin, 2000
വർഗ്ഗം:
C. jiayinensis
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Charonosaurus jiayinensis
Godefroit, Zan & Jin, 2000

ശാരീരിക ഘടനതിരുത്തുക

ഈ വിഭാഗം ദിനോസറുകളിൽ കാണുന്ന തലയിലെ തലയിലെ ആവരണം ഇവയുടെ ഫോസ്സിലിൽ നിന്നും ഭാഗികമായി കിട്ടിയിടുണ്ട്. താറാച്ചുണ്ടൻ ദിനോസർ ആയ ഇവ ഏകദേശം 42.5 അടി നീളം വെച്ചിരുന്നു , ഇന്ന് വരെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പം ഏറിയ ഹദ്രോസറോയിഡ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവ ഇവയാണ്. ഹദ്രോസറോയിഡകളെ പോലെ തന്നെ ഇരുകാലി ആയിരുന്നു ഇവ, എന്നാൽ ഭക്ഷണ സമ്പാദന സമയത്ത് നാലു കാലിലും സഞ്ചരിചിരുനിരികണം .

അവലംബംതിരുത്തുക

  • Pascal Godefroit, Shuqin Zan and Liyong Jin (2000) "Charonosaurus jiayinensis, a lambeosaurine dinosaur from the Late Maastrichtian of northeastern China".

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്യാറനോസോറസ്&oldid=2447255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്