കൊയ്യം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലുള്ള ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൊയ്യം.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾതിരുത്തുക

1.കൊയ്യം എ.എൽ.പി സ്കൂൾ.കൊയ്യം.

2.‍കൊയ്യം ഗവ. ഹെെസ്കൂൾ , പെരുന്തലേരി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊയ്യം&oldid=3310902" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്