കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ പട്ടിക


ജി ല്ലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ പട്ടിക

തിരുവനന്തപുരംതിരുത്തുക

. അഴിക്കോട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്അ ഴിക്കോട്

. നെടുമങ്ങാട് ടൗൺ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്

കൊല്ലംതിരുത്തുക

 • ചിന്നകട മുസ്ലിം ജുമുഅ മസ്ജിദ്, കൊല്ലം
 • തട്ടാമല ജുമുഅ മസ്ജിദ്, കൊല്ലം
 • കൊല്ലൂർവിള ജുമാ മസ്ജിദ്
 • കണ്ണനല്ലൂർ ജുമാ മസ്ജിദ്: കണ്ണനല്ലൂർ
 • കുളത്തുപ്പുഴ മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്, കുളത്തുപ്പുഴ
 • ചിതറ മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്, ചിതറ
 • മയിലമൂട് മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്, കുളത്തുപ്പുഴ
 • ചാത്തിനാംകുളം മുസ്ലിം ജുമുഅ:മസ്ജിദ് , ചാത്തിനാംകുളം
 • കടക്കൽ മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്, കടക്കൽ
 • ഓയൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പയ്യക്കോട് മുസ്ലീം ജമാഅത്ത്. എന്നും - പേര് ഉണ്ട്
 • ഓയൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് *കൊട്ട്കാട് പള്ളി *പോരൂർക്കര പള്ളി* പുതുശ്ശേരിക്കോട്ട * തേവലക്കരപള്ളി *വടക്കുംതലമുസ്ലിം ജമാഅത്ത്
 • ചെറുപിലാക്കൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, മൈനാഗപ്പള്ളി

കിളികൊല്ലൂർ വലിയ പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്

പത്തനംതിട്ടതിരുത്തുക

 • വായ്പൂര് മുസ്ലിം പഴയ പള്ളി
 • വയ്പൂര് മുസ്ലിം പുത്തൻ പള്ളി
 • മല്ലപ്പള്ളി സെന്റെറൽ ജുആ മസ്ജിദ്

ആലപ്പുഴതിരുത്തുക

ആലപ്പുഴ നഗരംതിരുത്തുക

 • ഹാശിമിയ്യ: മഖാം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • യാഫിഈ ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • ആലി മുഹമ്മദ്‌ ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • പടിഞ്ഞാറേ ഷാഫി ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • തെക്കെ മഹൽ മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • കിഴക്കേ ഷാഫി ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • മക്കിടുഷാ ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • വടക്കേ മഹൽ മുസ്ലിം ജുമുഅ: മസ്ജിദ്
 • കച്ചി മേമൻ നൂറാനി മസ്ജിദ്

കോട്ടയംതിരുത്തുക

ഇടുക്കിതിരുത്തുക

എറണാകുളംതിരുത്തുക

തൃശൂർതിരുത്തുക

 • ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ്‌,കൊടുങ്ങല്ലൂർ
 • പാടൂർ ജുമാ മസ്ജിദ്.
 • കാളിയാർ റോഡ് പള്ളി
 • നാട്ടിക മുഹ്‌യിദ്ധീൻ ജുമാ മസ്ജിദ്
 • ചൂലൂർ ജുമാ മസ്ജിദ്

പാലക്കാട്തിരുത്തുക

 • മഞ്ഞക്കുളം പള്ളി
 • തെരുവത്ത്_പള്ളി
 • ഷൊർണ്ണൂർ ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ്

മലപ്പുറംതിരുത്തുക

മഞ്ചേരിതിരുത്തുക

എടവണ്ണതിരുത്തുക

പൊന്നാനിതിരുത്തുക

തിരൂർതിരുത്തുക

കോഴിക്കോട്തിരുത്തുക

വയനാട്തിരുത്തുക

കണ്ണൂർതിരുത്തുക

 • മാടായി പള്ളി
 • തലശ്ശേരി ജുമാ മസ്ജിദ്
 • കക്കാട് ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ നരേമ്പാറ ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ പഴയപള്ളി ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ ടൌൺ ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ സുന്നി മജ്‌ലിസ്
 • ഉളിയിൽ കൂരന്മുക്ക് ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ സലഫി മസ്ജിദ്
 • ഉളിയിൽ പടിക്കച്ചാൽ ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഇരിക്കൂർ പാലം ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഇരിക്കൂർ നിലാമുറ്റം മഖാം ജുമാമസ്ജിദ്
 • പുഴക്കര ജുമാ മസ്ജിദ്
 • വിളക്കോട് ജുമാ മസ്ജിദ്
 • ആറളം ജുമാ മസ്ജിദ്f
 • പേരാവൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ്
 • കാക്കയങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദ്
 • പാറക്കണ്ടം ജു മാമസ്ജിദ്
 • കാക്കയങ്ങാട് സലഫി മസ്ജിദ്
 • ഇരിട്ടി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ്
 • ഇരിട്ടി പഴയ പാലം ജുമാ മസ്ജിദ്
 • ഇരിട്ടി സലഫി മസ്ജിദ്
 • ഇരിട്ടി പയഞ്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ്
 • പോയിലൂർ ജുമാ മസ്ജിദ്
 • ഓടത്തിൽ പള്ളി, തലശ്ശേരി
 • മട്ടാമ്പ്രം പള്ളി, തലശ്ശേരി
 • സൈദാർപള്ളി, തലശ്ശേരി

കാസർകോട്തിരുത്തുക

 • മാലിക് ബിന് ദിനാർ മസ്ജിദ്, തളങ്കര
 • ചെരുമ്പ രിഫാഹിയ്യ ജുമാ മസ്ജിദ് 
 • ഇച്ചിലംകോട് ജുമാമസ്ജിദ്
 • പേരാൽകണ്ണൂർ ജുമാമസ്ജിദിൽ
 • പുത്തിഗെ ജുമാമസ്ജിദ്
 • മുഗു സംങ്കായം ജുമാമസ്ജിദ്
 • അംഗടിമുഗർ ജുമാമസ്ജിദ്
 • ബംബ്രാണ ജുമാമസ്ജിദ്
 • ഉറുമി ജുമാമസ്ജിദ്

വയനാട് ജില്ലതിരുത്തുക

 • മസ്ജിദുന്നൂർ,(മുഅസ്സസ) മാനന്തവാടി

അവലംബംതിരുത്തുക