1957-65 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം ആണ് കോതകുളങ്ങര. പ്രമുഖ സിപിഐ നേതാവ് ജി.കാർത്തികേയൻ ആയിരുന്നു സാമാജികൻ[1]. 1960ലെ പി.എസ്.പി നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞ് [2] വിജയിച്ചു. 1967ൽ പ്രമ‍ുഖ സിപിഐ നേതാവ് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള ( പി യ‍ു പിള്ള) വിജയിച്ചു. ആലപ്പുഴജില്ലയിലെ കായംകുളത്തിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണപുരം ആണ് കേന്ദ്രം

16
കൃഷ്ണപുരം
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-1965
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം64287 (1960)
ആദ്യ പ്രതിനിഥിജി.കാർത്തികേയൻ സി.പി.ഐ.
നിലവിലെ അംഗംപി.കെ. കുഞ്ഞ്
പാർട്ടിപി.എസ്.പി.
മുന്നണിയു.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം1957
ജില്ലകൊല്ലം ജില്ല

മെമ്പർമാരും വോട്ടുവിവരങ്ങളും

തിരുത്തുക

 സ്വതന്ത്രൻ    കോൺഗ്രസ്    BDJS   സിപിഐ(എം)   ബിജെപി    സിപിഐ   JD(S)   പിഎസ്‌പി  

വർഷം ആകെ ചെയ്ത് ഭൂരി പക്ഷം അംഗം വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി എതിരാളി വോട്ട് പാർട്ടി
1960[3] 64287 58005 664 പി.കെ കുഞ്ഞ് 28247 പി.എസ്.പി ജി.കാർത്തികേയൻ 27583 സി.പി.ഐ
1957[4] 60761 50448 9470 ജി.കാർത്തികേയൻ 23963 സി.പി.ഐ ശേഖരപ്പണിക്കർ.കെ 14493 കോൺഗ്രസ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി 6707 പി.എസ്.പി
1967 60344 51392 10324 പി യ‍ു പിള്ള 291334 സിപിഐ എം കെ ഹേമചന്ദ്രൻ 18810 കോൺഗ്രസ്
  1. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1957_ST_REP.pdf
  2. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf
  3. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1960_ST_REP.pdf
  4. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1957_ST_REP.pdf