കുന്നുമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂക്കിൽ കുന്നുമ്മൽ ബ്ളോക്കിൽ കുന്നുമ്മൽ റവന്യൂ വില്ലേജ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 10.58 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുന്നുമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - കുറ്റ്യാടി, പുറമേരി പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -നരിപ്പറ്റ, കായക്കൊടി പഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - കായക്കൊടി, കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - നാദാപുരം, പുറമേരി പഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് കുന്നുമ്മൽ
വിസ്തീര്ണ്ണം 10.58 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 16,870
പുരുഷന്മാർ 8302
സ്ത്രീകൾ 8568
ജനസാന്ദ്രത 1563
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1017
സാക്ഷരത 90.24%

അവലംബംതിരുത്തുക