കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് താലൂക്കിലാണ് 534.8 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.1961 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഈ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കാസർഗോഡ്
താലൂക്ക് ഹോസ്ദുര്ഗ്ഗ്
വിസ്തീര്ണ്ണം 534.8 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 236,705
പുരുഷന്മാർ 115,908
സ്ത്രീകൾ 120,797
ജനസാന്ദ്രത 443
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1042
സാക്ഷരത 81.18%

വിലാസംതിരുത്തുക

കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കാഞ്ഞങ്ങാട് - 671315
ഫോൺ‍‍‍‍‍‍‍ : 0467 2218188
ഇമെയിൽ : bdoknhd@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക