കണ്ണാടി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

മറ്റുള്ളവതിരുത്തുക

  • കണ്ണടയെ കണ്ണാടി എന്ന് തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ണാടി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=740574" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്