ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക
(ഓപറേറ്റിംഗ്‌ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പ്രൊപ്രൈറ്ററിതിരുത്തുക

അകോൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്തിരുത്തുക

ആപ്പിൾതിരുത്തുക

മൈക്രോസോഫ്റ്റ്തിരുത്തുക

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക