1905ൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ രചിച്ച ഒരു ബംഗാളി ദേശഭക്തിഗാനമാണ് എക്ല ചലോ രെ(Ekla Chalo Re)

മറ്റാരും തന്നെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും,   ഏവാരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും തന്റെ യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ ശ്രോതാവിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഗീതം മഹാതമ ഗാന്ധിയുടെ ഇഷട ഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നത്രേ.

നാൾവഴിതിരുത്തുക

ഇന്നത്തെ ഝാർഖൺഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗിരിദിൽ വച്ചാണ് ഈ ഗീതം രചിക്കപ്പെട്ടത്.സ്വദേശി പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗീതം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ 22 ദേശഭക്തി / വിദേസാധിപത്യ-പ്രതിഷേധ ഗാഥകളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു. ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട വേളയിൽ ഈ ഗാനം ഏറെ പ്രചാരം നേടുകയുണ്ടായി.

ഏക (ഒറ്റയ്ക്ക്) എന്ന പേരിലാണ് ബന്താർ മാസികയിൽ ഈ ഗാനം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകൃതമാവുന്നത്. 1905ൽ തന്നെ ബാഉൽ(BAUL) എന്ന തന്റെ കാവ്യ സമാഹാരത്തിൽ ടഗോർ ഈ ഗീതവും ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

ടഗോറിന്റെ ഗാന കൃതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരമായ ഗീതബിതനിലെ (GITABITAN)സ്വദേശി വിഭാഗത്തിൽ 1941ൽ ഈ ഗാനം ഇടം പിടിച്ചു. ടഗോറിന്റെ സഹോദര പുത്രിമാരിൽ ഒരാളായ ഇന്ദിരാ ദേവിയാണ് ആദ്യമായി ഈ ഗാനത്തിനു സംഗീതാവിഷക്കാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. 1906ൽ “സംഗീത വിജ്ഞാൻ പ്രകാശിക“ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഈ സംഗീത ആവിഷകാരം പിന്നീട് ടഗോറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സംഗീതാവിഷ്കാര സമാഹാരമായ “സ്വരബിതാൻ“ലും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

ആലാപന ചരിത്രംതിരുത്തുക

എക്ലയുടെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ആലാപനം ടഗോറിന്റെ തന്നെയായിരുന്നു. 1905-1908 കാലഘട്ടത്തിലെപ്പോഴൊ റിക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ആലാപനം പക്ഷേ ഇന്ന് ശേഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റെക്കോർഡ്സും , ഗ്രമഫോൺ കമ്പനി ഒഫ് ഇന്ത്യയും വെവ്വേറെ ഈ ഗാനം സംഗീതരൂപത്തിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു.

രവീന്ദ്ര ഗീതങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധ ആലാപന കർത്താവായ സുചിത്ര മിത്ര 1948, 1984, 1988 വർഷങ്ങളിൽ ഏകല ആലപിച്ച് റിക്കോർഡ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാൻ പിന്നണി സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ടഗോർ അനുസ്മരണ ഉപഹാരത്തിലും സുചിത്ര മിത്രയുടെ ആലാപനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

External linksതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എക്ല_ചലോ_രെ&oldid=2859422" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്